Ismeretterjesztő oldal mindazoknak, akik a környezetvédelemben a sablonos helyzetek helyett a valós információt kedvelik

Biztonság és környezetvédelem………………………………………………………………

BIZTONSÁG KONTRA MODERN KÖRNYEZETI PROBLÉMA

SAFETY VERSUS MODERN ENVIRONMENTAL PROBLEM

A műszaki technológiák széles körű alkalmazásával a környezetvédelmi szempontok fokozottan irányítják rá a figyelmet a biztonságra. A környezeti hatások csökkentése a működési biztonságot is érinti, az ellenhatás miatt kettős helyzet alakult ki a két terület kapcsolatrendszerében. Egyrészt az elfogadható környezeti állapot fenntartása összefügg a technológiák biztonságos működtetésével, másrészt a biztonság megvalósításával új környezeti hatások kockázatait kell kezelni. Ezek a kockázatok akadályozzák a dinamikus egyensúlyban lévő környezetvédelmi rendszer kialakulását. A környezethasználatok és az üzemeltetési feltételek együttes vizsgálatával jutottunk arra a következtetésre, hogy a továbbiakban a környezeti kockázatkezelést a biztonságra kiterjedően elemezzük.

With the wide application of engineering technologies, the environmental aspects increasingly focus the attention to safety. Reducing environmental impacts also affects operational safety, and because of the adverse effect, there is a dual situation in the relationship of these two areas. On one side, maintaining the acceptable environmental status is closely related to the secure operation of the technologies, on the other side, by ensuring safety, the risks of the new environmental impacts shall be managed. Such risks prevent the development of the environmental system in dynamic balance. Based on the examination of both the environment uses and the operational conditions, we have reached the conclusion that we will analyse environmental risk management in the context of safety. In the first phase of the research we reviewed the relations between safety and the modern environmental problem.

Kiadvány, ahol a témáról olvashat

—————————————————–

COVID-19 járvány és a környezeti hatások kapcsolata………………………………..

Környezetterhelés hatása az emberi kitettségre és a biztonságra a járványok idővonalában

A COVID-19 járvány a biztonság és a környezetvédelem közötti kapcsolat mélyebb vizsgálatát igényli. A koronavírus okozta légúti megbetegedésben és a betegállapot súlyosságában ugyanis nem a betegség idején fennálló levegőminőség a meghatározó. Arra kell helyeznünk a hangsúly, hogy a beteg korábban milyen hosszú időszakot töltött el a légszennyezőanyaggal terhelt környezetben, és a légszennyezettség mértéke mekkora mértékű volt. A vírusok elleni védekezést segíti, ha a levegőszennyezettség és annak időtartama is csökken. De mit és milyen mértékben kell megváltoztatni, és miként tegyük ezt? A kérdést környezeti idővonal elemzéssel és levegőminőség mérés alapján kívánjuk megválaszolni, amit jelen munkánkban foglaltunk össze.

http://bk.bgk.uni-obuda.hu/index.php/BK/article/view/142