Ismeretek, amelyek egyetemi tanulmányokhoz és diplomaíráshoz elengedhetetlenek, a valós környezetvédelmi helyzet kezeléséhez és a környezethasználatokhoz alapvető jelentőségűek.

2020-02-03

Modern repülés, modern környezetvédelem

A repüléstudomány eredményeit tekintve az emberiség egyik legrégebbi vágyát teljesítette Wilbur és Orville Wright egy 12 másodperces repüléssel 1903. december 17-én délelőtt. Ezt megelőzően 2-3000 éve Kínában jelentek meg az első sárkányszerkezetek és rakéták, míg Európában a XVIII. század végén […]
2020-02-03

Helyzetelemzés a repülőtér és zajterhelés összefüggéseiről

A környezetvédelmi elemzések az aktuális feladat függvényében kitérnek a vizsgálatba vont környezeti helyzet feltárására, az ok-okozati összefüggések és a környezeti igénybevételben bekövetkező változások megismerése azonban rendszerint a háttérbe szorul. Nincs ez másképp a légi közlekedés és a repülőtér üzemeltetés vonatkozásában […]
2020-02-03

Környezeti zaj a mindennapokban

A modern környezeti probléma láthatatlan módon szivárgott be az emberek mindennapjaiba, ma már átszövi a napi cselekvési folyamatokat és több szempontból része életünknek. Ezzel együtt számos környezeti hatás alakult ki, mellyel együtt élünk, illetve kisebb vagy nagyobb sikerrel küzdünk ellene. […]
2020-02-03

Légi forgalom környezetbiztonsági modelljének zajszempontú elemzése

A légi közlekedés és a repülőgépipar fejlesztése napjainkban már felöleli a környezetvédelmi követelmények teljesítését is, a légi forgalom menedzselése és irányítása elképzelhetetlen a környezeti problémák kezelése nélkül. Ezáltal a hagyományos és a modern környezetszennyezés mennyiségi és minőségi különbségeiből fakadó modern […]
2020-02-03

Monte-Carlo Szimuláció alkalmazása a légi közlekedés környezeti hatásainak elemzésére

Ahogy az emberi tevékenységek többsége, úgy a légi közlekedés is összetett, időben változó hatást gyakorol környezetére, ezért a környezet részéről adott válaszreakciók minden esetben változó jelleget mutatnak. A környezeti válaszreakciók fő jellemzője a bizonytalan hatásmechanizmus, valamint a nem állandósult, instacioner […]
2020-02-03

Környezetvédelmi tervezés

Beruházásoknál a tervezési, az építési és a megvalósulást követő üzemeltetési fázisokban tehát egyaránt visszatérő feladat egy-egy környezetvédelmi probléma megoldása. Ennek vonatkozásában hangsúlyozni kell azt a tényt, hogy a környezetvédelmi jellegű beavatkozások — pl. zajárnyékoló fal telepítése, porleválasztó beépítése — utólagosan […]