Modern repülés, modern környezetvédelem

A repüléstudomány eredményeit tekintve az emberiség egyik legrégebbi vágyát teljesítette Wilbur és Orville Wright egy 12 másodperces repüléssel 1903. december 17-én délelőtt. Ezt megelőzően 2-3000 éve Kínában jelentek meg az első sárkányszerkezetek és rakéták, míg Európában a XVIII. század végén a léggömb megjelenése, 1895-ben a léghajó szabadalma jelentett szenzációt. Wrighték 1899-es sárkányszerkezete óta eltelt időszak egészen napjainkig a repülés töretlen fejlődését hozta. Azóta a repülés az emberi élet meghatározó tényezőjévé nőtte ki magát, a hadászati célú repülőgépek mellett a polgári célú repülő eszközök használata ugrásszerűen terjedt, ma már modern repülésről beszélünk. A repülés egyik következménye azonban a környezetre gyakorolt hatás is, ami a repülés fejlődésével fokozatosan öltött egyre nagyobb mértéket, amit úgy írhatunk le, hogy a repülés egyik meghatározó kérdése 2016-ban a környezeti zaj és annak kezelése, mint modern környezeti probléma.

Modern aviation, modern environment protection

As regards of aeronautical science results, Wilbur and Orville Wright have fulfilled one of the oldest wishes of mankind with their 12 seconds flight in the morning of 17 December 1903. Before that, 2-3000 years ago the first kite structures and rockets appeared in China, while in Europe the air balloon at the end of the 18th century, and in 1895 the patent of the airship represented big sensation. Since the kite structure of the Wright brothers in 1899, we have seen the unbroken development of aviation. Flying has evolved into a decisive factor in human life; beside the military aircrafts the use of civil flying objects has become popular, and nowadays we are talking about modern aviation. However, one consequence of flying is its impact on the environment, which has become gradually greater and greater as aviation developed; in 2016 one key question of flying is the environmental noise and its management, representing a modern environmental problem.

A cikket itt olvashatja el: http://www.repulestudomany.hu/kiadvanyok/RepSzem-2016.pdf