Szolgáltatások

1. Zaj- és rezgésvizsgálat

Helyszíni műszeres zaj- és rezgésmérések elvégzése megbízóink számára

 • hatósági előírás teljesítése;
 • lakossági panaszok kivizsgálása;
 • engedélyezési tervek megalapozása;
 • lakóterületek zaj- és rezgésterhelés felmérése;
 • zajcsökkentés megalapozása;
 • zaj- és rezgéscsökkentés műszaki beavatkozás eredményének ellenőrzése

céljából.

Zaj- és rezgésmérés alapján jegyzőkönyv és szakértői vélemény készítése.

2. Zaj- és rezgéscsökkentés

 • zaj- és rezgéscsökkentési terv készítése, javaslat összeállítása megbízóink részére a számukra megfelelő műszaki megoldás kiválasztásához;
 • műszaki zaj- és rezgéscsökkentés kivitelezése szakmai partnereink bevonásával tervezéstől a megvalósulásig.

3. Zaj- és rezgés elleni védelem szakértés

 • szakértői vélemény készítése műszeres zaj- és rezgésmérés alapján;
 • zajkibocsátási határérték kérelem összeállítása;
 • lakossági panaszok vizsgálatához a panaszolt zajhelyzet értékelése;
 • szakértés önkormányzatok és igazságügyi szakértők számára.

4. Zaj és rezgés elleni védelem tervdokumentáció készítés

Előzetes vizsgálati dokumentációkhoz, környezetvédelmi hatásvizsgálatokhoz, környezetvédelmi felülvizsgálatokhoz, valamint építési- és kivitelezési tervdokumentációkhoz zaj és rezgés elleni védelem munkarész és műszaki terv készítése az alapállapot leírásától a zaj- és rezgéscsökkentés tervezéséig.

5. Levegőtisztaság-védelem

Mérés, vizsgálat, szakértés és kibocsátás csökkentés terén

 • légszennyezőanyag kibocsátás mérés elvégzése és a mérési eredményekről szakvélemény készítése;
 • légszennyező forrás létesítéséhez és működtetéséhez engedélyezési terv készítése;
 • új légszennyező forrás működtetéséhez alapbejelentés készítése;
 • légszennyezés éves mértéke jelentés készítése;
 • imissziós mérések elvégzése lakóterületeken és közutak környezetében, a mérési eredmények alapján a levegőtisztaság-védelmi helyzet szakértői értékelése;
 • légszennyezőanyag kibocsátás csökkentéséhez műszaki terv készítése és javaslat összeállítása megbízóink számára;
 • légszennyezés csökkentés kivitelezése szakmai partnereink bevonásával tervezéstől a megvalósulásig;
 • hatásterület meghatározás.

Előzetes vizsgálati dokumentációkhoz, környezetvédelmi hatásvizsgálatokhoz, környezetvédelmi felülvizsgálatokhoz, valamint építési- és kivitelezési tervdokumentációkhoz levegőtisztaság-védelem dokumentáció készítése az alapállapot leírásától a levegőkörnyezeti helyzet javításához szükséges intézkedés tervezéséig.

6. Víz- és földtaniközeg-védelem, valamint vízminőség-védelem szakterületen

 • laborvizsgálatok elvégzése. A laborvizsgálatok alapján szakértői véleményt állítunk össze megbízóink számára a vizsgálati eredmények közérthető ismertetésével és a környezeti helyzet bemutatásával;
 • előzetes vizsgálati dokumentációkhoz, környezetvédelmi hatásvizsgálatokhoz, környezetvédelmi felülvizsgálatokhoz, valamint építési- és kivitelezési tervdokumentációkhoz víz- és földtaniközeg-védelem dokumentáció készítése;
 • kárelhárítási feladatok elvégzése tervezéstől a kivitelezésig és záró dokumentáció elkészítéséig.

7. Hulladékok káros hatásai elleni védelem, hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

Hulladékok káros hatásai elleni védelemhez kapcsolódó feladatok elvégzésében szaktanácsadást nyújtunk megbízóink részére

 • telephelyi hulladékok kezeléséhez;
 • gyűjtőhelyek kialakításához és működtetéséhez;
 • hatósági adatszolgáltatások teljesítéséhez.

Előzetes vizsgálati dokumentációkhoz, környezetvédelmi hatásvizsgálatokhoz, környezetvédelmi felülvizsgálatokhoz, valamint építési- és kivitelezési tervdokumentációkhoz hulladékok káros hatásai elleni védelem dokumentáció készítése.