Ismeretek, amelyek egyetemi tanulmányokhoz és diplomaíráshoz elengedhetetlenek, a valós környezetvédelmi helyzet kezeléséhez és a környezethasználatokhoz alapvető jelentőségűek

2020-02-03

2. Levegőtisztaság-védelem

A levegő védelme kiterjed azokra a mesterséges hatásokra és légköri folyamatokra, amelyek a kibocsátások és a szennyezőanyagok terjedése következtében a környezeti levegőt sugárzó, folyékony, légnemű vagy szilárd anyaggal terhelik, illetve a levegőminőséget veszélyeztetik. A környezetvédelmi program a határértékek mellett figyelembe […]
2020-02-03

3. Hulladékok káros hatásai elleni védelem

A környezet védelme az emberi tevékenységek kiterjedését és összetettségét tekintve megoldásra váró feladatok sorát jelenti az élet számos területén. Az emberek saját létfenntartásuk mellett a folyamatos fejlődés és napi életvitel céljából egyre nagyobb igénybevételnek teszik ki a Földet, a természeti […]
2020-02-03

4. Víz- és földtaniközeg-védelem, vízminőség-védelem, kárelhárítás

Az emberi test jelentős részét jelenti a víz, a részarány 50-70 %. Az egyes szervek víztartalma nem azonos, a zsírszövetben kevesebb, míg az izomszövetekben több víz van. A nők szervezetének víztartalma 50 % körüli, a férfiak szervezetének víztartalma 60 % […]
2020-02-03

5. Környezetvédelmi tervezés

Beruházásoknál a tervezési, az építési és a megvalósulást követő üzemeltetési fázisokban tehát egyaránt visszatérő feladat egy-egy környezetvédelmi probléma megoldása. Ennek vonatkozásában hangsúlyozni kell azt a tényt, hogy a környezetvédelmi jellegű beavatkozások — pl. zajárnyékoló fal telepítése, porleválasztó beépítése — utólagosan […]
2020-02-03

6. Biztonságtudomány

Környezetbiztonság: a természeti folyamatokból származó károsodások, az emberi tevékenységek és műszaki folyamatok következtében fellépő környezetszennyezés vagy károsítás, és a társadalmi vonatkozású nem kívánatos mértékű környezetterheléssel járó események (Bera József [2015]). A környezetbiztonság a biztonságtudomány meghatározó területe, mindenkinek szüksége van rá […]